Wymiary schodów wewnętrznych – jakie wymiary powinny mieć schody w domu?

Główne wymiary schodów, na które należy zwrócić uwagę, to wysokość pionu, szerokość stopnicy i szerokość podestu. Te wymiary są niezbędne dla bezpieczeństwa.

Schody muszą być również zgodne z Międzynarodowym Kodeksem Mieszkaniowym (IRC). Wymagania te obejmują minimalną szerokość w świetle i maksymalne odchylenie pionu. Poręcze również muszą być zgodne z tym kodeksem.

Wysokość pionu

Wysokość pionu schodów jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo schodów. Zbyt wysokie schody mogą być niebezpieczne, a zbyt niskie mogą być niewygodne w pokonywaniu.

Kodeks schodowy określa minimalną wysokość pionu na 7 3/4 cala, mierzoną od jednego stopnia do drugiego. Kodeks wymaga również, aby wysokość pionu nie różniła się o więcej niż 3/8 cala na całej długości schodów.

ICC mówi również, że głębokość stopni powinna wynosić 10 cali lub więcej, mierząc od przedniej krawędzi noska (występu bieżnika, który wystaje ponad pion poniżej) stopnia do przedniej krawędzi stopnia poniżej. Ten pomiar jest kluczowym kryterium dla norm bezpieczeństwa zawartych w kodeksie.

Szerokość bieżnika

Szerokość bieżnika schodów wewnętrznych zależy od rodzaju stopni i przepisów budowlanych. Zazwyczaj wynosi ona od 8 do 10 cali.

Głębokość bieżnika to odległość od przedniej krawędzi lub noska (występu bieżnika, który wystaje ponad pion poniżej) jednego stopnia do przedniej krawędzi lub noska następnego stopnia, mierzona w poziomie.

Jest to krytyczny wymiar przy schodzeniu ze schodów, ponieważ pozwala oprzeć stopę na powierzchni schodów bez narażania się na upadek.

Innym ważnym wymiarem schodów jest wysokość. Schody muszą mieć minimalną odległość 6 stóp i 8 cali między górną krawędzią stopnia a dolną krawędzią stropu, tak żeby każdy użytkownik mógł wejść lub zejść po schodach z wolną przestrzenią nad głową.

Długość bieżnika

Długość bieżnika schodów wewnętrznych to odległość, którą pokonuje osoba, żeby dotrzeć do szczytu stopni. Mierzy się ją od zewnętrznej krawędzi stopnia do pionowej części schodów zwanej pionem.

Ten wymiar jest ważny, ponieważ określa liczbę stopni, które będą potrzebne na Twoich schodach. Ogólna zasada mówi, że suma dwóch pionów plus jednego stopnia powinna wynosić 25 cali.

To zasada, która sprawdza się w większości przypadków. Jednak w niektórych przypadkach możesz mieć więcej lub mniej stopni, w zależności od potrzeb i budżetu.

Szerokość podestu

Szerokość podestu schodów jest ważna dla bezpieczeństwa i ogólnego komfortu użytkowników schodów. Powinno mieć minimum 36 cali szerokości, którą mierzy się w odległości od obu stron poręczy do szczytu schodów.

Dodatkowo poręcze nie powinny wystawać więcej niż 4 cale z każdej strony schodów.

Schody nie mogą wznosić się w pionie na więcej niż 147 cali (lub 12 stóp i 3 cale), co oznacza, że muszą mieć podesty gdzieś pomiędzy nimi, aby zapewnić użytkownikom miejsce do odpoczynku.

Podesty mogą być również zaprojektowane ze względów architektonicznych lub w celu przerwania biegu schodów i ułatwienia wchodzenia na nie. Mogą mieć 36 cali kwadratowych lub więcej, w zależności od projektu i przeznaczenia schodów.

Głębokość schodów

Schody mogą być niebezpieczne, jeżeli nie są odpowiednio zaprojektowane. Na szczęście wiele przepisów budowlanych ustanowiło pewne wspólne wytyczne dotyczące wymiarów schodów wewnętrznych.

Jedną z takich zasad jest to, że podest powinien być co najmniej tak szeroki jak schody. Inny standardowy wymóg kodeksowy dla podestów schodów mówi, że drzwi otwierające się na nie nie mogą zmniejszać wymiaru do mniej niż połowy wymaganej minimalnej szerokości, kiedy są całkowicie otwarte.

Schody powinny mieć wystarczającą wysokość, aby użytkownicy schodów mieli odpowiednią przestrzeń do wchodzenia. Jest to istotny środek bezpieczeństwa, który pozwala uniknąć upadków i urazów.

Oceń artykuł: Wymiary schodów wewnętrznych – jakie wymiary powinny mieć schody w domu?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5