Klasa energetyczna budynku – co musisz wiedzieć?

Efektywność energetyczna budynku jest bardzo ważnym wskaźnikiem, który powinien być uważnie analizowany przez właściciela. Może również wpływać na wartość nieruchomości.

W Nowym Jorku władze wprowadziły system benchmarkingu i ocen energetycznych dla budynków o powierzchni powyżej 25 000 stóp kwadratowych. Klasy te opierają się na wyniku ENERGY STAR, który jest porównywany z podobnymi budynkami w całym kraju.

Klasa A

Jeśli chcesz sprzedać dom, ważne jest, żebyś znał klasę energetyczną swojego budynku. Pomoże Ci to zwiększyć jego wartość na rynku.

W Europie budynki są podzielone na klasy w oparciu o różne wskaźniki, takie jak dostarczona energia lub zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania.

Klasa B

Nieruchomości klasy B są zazwyczaj w dobrym stanie z w pełni funkcjonującymi systemami mechanicznymi i HVAC, ale mogą wymagać lekkich napraw lub modernizacji.

Budynki tej klasy dają niższe czynsze niż nieruchomości klasy A, ale przynoszą mieszankę wzrostu ceny i dochodu.

Często bystrzy inwestorzy kupują budynki klasy B z nadzieją na odnowienie ich do statusu klasy A.

Klasa C

Klasa energetyczna budynku określa, jak wydajny jest on pod względem zużycia energii. Waha się ona od A (najlepsza) do G.

Klasyfikacja opiera się na wskaźniku charakterystyki energetycznej EP. Wskaźnik ten oblicza się, biorąc pod uwagę standardowe warunki użytkowania i warunki klimatyczne danego obszaru.

Klasa D

Klasa energetyczna budynku jest kryterium, które można wykorzystać do określenia wydajności budynku. Jest ona obliczana na podstawie parametrów funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

Klasa energetyczna domu lub mieszkania jest obliczana na podstawie wskaźnika charakterystyki energetycznej EP. Jest ona podzielona na różne klasy, począwszy od klasy A, a skończywszy na klasie G.

Klasa E

Podczas diagnozy charakterystyki energetycznej budynki są przypisywane do różnych klas w zależności od ich efektywności energetycznej. Są one oceniane od A do G, przy czym klasa A oznacza najbardziej efektywny budynek.

Ocena jest oparta na internetowym narzędziu benchmarkingowym EPA, Energy Star Portfolio Manager. Mierzy ona zużycie energii, wody i emisję gazów cieplarnianych przez budynek.

Klasa F

Jedną z najważniejszych cech każdego budynku jest jego zużycie energii. Jest ono mierzone za pomocą specjalnego narzędzia, zwanego certyfikatem energetycznym (APE), który jest wydawany przez wykwalifikowanego technika.

ApE jest oparty na globalnym wskaźniku wydajności energii nieodnawialnej (EP), który jest dobrym wskaźnikiem tego, jak wydajny jest twój budynek.

Klasa G

Przy sprzedaży lub kupnie domu ważne jest, aby znać przypisaną mu klasę energetyczną. Jest ona podana w APE, czyli świadectwie charakterystyki energetycznej.

Istnieje dziesięć klas energetycznych, każda reprezentowana przez literę i wynik. Najwyższa jest klasa A, która oznacza najbardziej efektywne budynki.

Klasa H

Klasa energetyczna jest wskaźnikiem używanym do oceny efektywności energetycznej budynków. Skupia się na zużyciu energii przez budynek, w zależności od parametrów funkcjonalnych i konstrukcyjnych.

Kupując nieruchomość, warto znać klasę energetyczną. Informacja ta znajduje się na świadectwie charakterystyki energetycznej budynku (APE).

Klasa I

Kupując dom, jednym z najważniejszych czynników do rozważenia jest efektywność energetyczna. Dlatego tak ważna jest znajomość klasy energetycznej domu, która jest podana w APE, czyli świadectwie charakterystyki energetycznej, które otrzymasz przy zakupie nieruchomości.

O&M Index wykorzystuje model energetyczny, który symuluje zużycie energii w różnych warunkach operacyjnych zarówno dla budynku ocenianego, jak i budynku bazowego. Model ten może jednak nie dać wglądu w rzeczywistą charakterystykę energetyczną ocenianego budynku.

Klasa J

Klasa energetyczna to wskaźnik pokazujący, jak wydajny jest dom. Jest ona oparta na wskaźniku charakterystyki energetycznej EP.

Wszystkie domy posiadają świadectwo charakterystyki energetycznej (APE). Świadectwo to wskazuje klasę energetyczną oraz wartość efektywności energetycznej.

Oceń artykuł: Klasa energetyczna budynku – co musisz wiedzieć?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5