Przewodnik po rodzajach i zastosowaniach inwerterów do systemów solarnych

Inwertery solarne są kluczowymi elementami instalacji fotowoltaicznych. Ich głównym zadaniem jest konwersja prądu stałego (DC) generowanego przez panele słoneczne na prąd zmienny (AC), którego używamy m.in. do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Istnieje kilka rodzajów inwerterów solarnych, które różnią się pod względem cech oraz zastosowania. Są to inwertery solarne typu on-grid, off-grid oraz hybrydowe, które w różny sposób zarządzają oraz wykorzystują energię w systemie fotowoltaicznym.

  • Inwertery on-grid (sieciowe) – Przeznaczone są do instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci energetycznej. Wyprodukowana energia jest używana do zasilania urządzeń elektrycznych w domu lub przesyłana (w nadwyżkach) do sieci energetycznej.

  • Inwertery off-grid (wyspowe) – Nie są podłączone do sieci energetycznej, a więc nie mogą oddawać do niej nadwyżek energii. Mają natomiast możliwość ładowania akumulatorów, aby gromadzić nadmiar energii słonecznej na późniejsze wykorzystanie.

  • Inwertery hybrydowe – Łączą funkcje on-grid oraz off-grid. Pozwalają wytwarzać prąd z paneli solarnych, jak również ładować akumulatory.

Wybór odpowiedniego rodzaju inwertera (on-grid, off-grid lub hybrydowy) zależy głównie od tego, czy instalacja będzie połączona z siecią elektroenergetyczną, czy będzie działać niezależnie od niej. Każdy rodzaj inwertera ma swoje zalety i ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę zakupu.

Główne cechy inwerterów solarnych

  1. Główna funkcja to przekształcanie prądu stałego (DC) generowanego przez panele słoneczne na prąd zmienny (AC), którego używamy m.in. do zasilania domowych urządzeń elektrycznych.

  2. Pozwalają na monitorowanie najważniejszych parametrów instalacji fotowoltaicznej. Duży czytelny wyświetlacza LCD pokazuje m.in. moc, napięcie, prąd DC i AC oraz dzienną, miesięczną i roczną produkcję energii.

  3. Kiedy instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do sieci elektroenergetycznej, inwerter on-grid na bieżąco monitoruje parametry pracy sieci, takie jak napięcie i częstotliwość, aby zapewnić stabilne i bezpieczne dostarczanie energii do domowych urządzeń.

Monitorowanie napięcia: Jeśli napięcie sieci spada poniżej ustalonego poziomu, inwerter podejmuje działania, aby zapewnić stabilne napięcie w instalacji. Gdy napięcie w sieci wzrasta powyżej bezpiecznego poziomu, inwerter może przerwać dostarczanie energii, aby zabezpieczyć urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami.

Monitorowanie częstotliwości: Inwerter on-grid śledzi częstotliwość pracy sieci elektroenergetycznej. W przypadku zmiany częstotliwości, inwerter dostosowuje swoje działanie, aby utrzymać stabilną pracę. Jeśli częstotliwość sieci wykracza poza dopuszczalne granice, inwerter może przerwać dostarczanie energii lub podjąć inne środki ostrożności w celu ochrony instalacji i urządzeń podłączonych do sieci.

  1. Funkcja MPPT (Maximum Power Point Tracking) jest kluczowym elementem działania inwerterów solarnych (https://voltpolska.pl/fotowoltaika/inwertery-solarne-sinus-pro-s-z-regulatorem-mppt/). Jest to zaawansowana technologia, która pozwala inwerterom śledzić i dostosowywać swoje działanie w celu maksymalizacji wydajności paneli słonecznych poprzez ciągłe wyszukiwanie punktu pracy o maksymalnej mocy. Oto jak działa funkcja MPPT:

Śledzenie punktu maksymalnej mocy (Maximum Power Point): Panele słoneczne mają różne punkty pracy w zależności od warunków oświetleniowych, temperatury i innych czynników. Punktem pracy o maksymalnej mocy jest taki punkt na charakterystyce prądowo-napięciowej paneli słonecznych, w którym produkcja energii jest największa.

Oceń artykuł: Przewodnik po rodzajach i zastosowaniach inwerterów do systemów solarnych

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5