Stolik pomocniczy – jak odnowić?

Tabele pomocnicze są sposobem budowania funkcji i tabel wyszukujących, które byłyby trudne, a nawet niemożliwe do wykonania przy ograniczonej mocy obliczeniowej języka SQL.

Są również sposobem na tworzenie metod szybkiego dostępu do danych przy wyszukiwaniu i łączeniu. Są one zazwyczaj statyczne i skonstruowane z zewnętrznego źródła danych. Nie wymagają takich samych ograniczeń jak tabele dynamiczne, dzięki czemu mogą być tworzone w niemal stałym czasie.

Odnawianie tabeli pomocniczej

Tabele pomocnicze to funkcje, translacje i wyszukiwania, które wspierają deklaratywny model obliczeniowy. Nie są one wyświetlane na diagramach E-R, ale są ważne w projektowaniu i budowaniu, ponieważ często są używane jako symbole dla znaków klasowych.

Tablice pomocnicze są również świetnym sposobem na zwiększenie szczegółowości opisu przedmiotu. Możesz na przykład stworzyć tabelę pomocniczą, która będzie kodować i przechowywać opisy kategorii w bazie danych.

Tworząc tabelę pomocniczą, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Tabele pomocnicze w Eksploratorze modelu danych, a następnie wybierz Nowa tabela pomocnicza. Tabela pomocnicza jest tworzona przy użyciu parsera specyficznego dla wybranej platformy bazodanowej. Tabela pomocnicza jest przechowywana w pomocniczej przestrzeni tabel i tworzony jest unikalny indeks na tabeli pomocniczej.

Odnawianie indeksu

Jeśli utworzysz indeks na tabeli, musisz go odnowić, kiedy archiwizujesz nowe pliki danych do tabeli. Jeśli tego nie zrobisz, zapytanie użyje indeksu tylko dla plików danych, które aktualnie znajdują się w tabeli.

Aby to zrobić, użyj polecenia Odnów indeks w menu DB2 dla z/OS. Polecenie to aktualizuje wszystkie indeksy związane z tabelą.

Polecenie Odnów indeks dotyczy także indeksów utworzonych przed wydaniem polecenia. Na przykład, jeśli utworzyłeś indeks na tabeli customer, ale następnie usunąłeś pliki danych z tabeli, musisz odnowić indeks, aby uwzględnić nowo usunięte pliki danych.

Możesz utworzyć indeks na tabeli pomocniczej, rozwijając tabelę w Eksploratorze modelu i znajdując kolumnę, która ma typ danych LOB. Następnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na kolumnę i wybrać pozycję menu Indeksy. Otworzy to edytor indeksów tabel pomocniczych Db2 for z/OS.

Odnawianie powiązania

Tabele pomocnicze są specjalnymi strukturami SQL, które pozwalają wykonywać złożone funkcje lub wyszukiwania, które nie byłyby możliwe przy ograniczonej mocy obliczeniowej silnika bazy danych. Tabele pomocnicze są zazwyczaj statyczne i zbudowane z zewnętrznego źródła danych.

Możesz stworzyć tabelę pomocniczą za pomocą Kreatora tabel pomocniczych lub Edytora tabel pomocniczych. Możesz także wprowadzić definicję tabeli i jeśli docelowa baza danych to umożliwia, ER/Studio Data Architect doda ją jako komentarz podczas generowania niezbędnego kodu SQL.

Możesz nawet powiązać zewnętrzną informację lub załącznik z tabelą pomocniczą. W Kreatorze tabel pomocniczych lub Edytorze tabel pomocniczych wybierz zakładkę Wiązania załączników, a następnie kliknij odpowiedni element w siatce Wybrane załączniki, aby wyświetlić listę dostępnych opcji. Możesz wtedy usunąć, zastąpić lub zmienić wartość powiązanego załącznika. Wspomniane wcześniej funkcje pomocnicze bm25, snippet i highlight są również obecne w kreatorze tabel pomocniczych i edytorze tabel pomocniczych.

Odnawianie przestrzeni tabel

Przestrzeń tabel to opcjonalny obszar przechowywania bazy danych, który zawiera pliki danych, rekordy tabel lub inne metadane bazy danych. Możesz utworzyć przestrzeń tabel za pomocą polecenia CREATE TABLESPACE SQL lub zmienić ją za pomocą poleceń ALTER DATABASE lub ALTER TABLESPACE.

Każda baza danych Oracle posiada przestrzeń tabel SYSTEM, która jest tworzona automatycznie podczas instalacji bazy danych. Zawiera ona słownik danych bazy danych oraz różne inne tabele i widoki, które zawierają informacje administracyjne dotyczące bazy danych.

Przestrzeń tabel SYSTEM wymaga wyższych poziomów uprawnień niż inne przestrzenie tabel. Niektóre komponenty i funkcje bazy danych używają przestrzeni tabel SYSTEM jako domyślnego miejsca przechowywania danych.

Niektóre pomocnicze przestrzenie tabel przechowują dane użytkownika oddzielnie od słownika danych. Pozwala to na większą elastyczność w różnych operacjach administracyjnych bazy danych i zmniejsza rywalizację między słownikami i obiektami schematów o te same pliki danych.

Niektóre pomocnicze przestrzenie tabel zawierają również rekordy cofania do cofania zmian w bazie danych. Mogą one być używane do odzyskiwania danych, zachowania spójności odczytu lub zgodnie z poleceniem ROLLBACK.

Oceń artykuł: Stolik pomocniczy – jak odnowić?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5