Co to jest próchnica i jak powstaje?

Co to jest próchnica i jak powstaje?

Terminem próchnica określa się dużą grupę związków pochodzących z rozkładu martwej materii roślinnej i zwierzęcej.

Związki te są doskonałym źródłem azotu i innych składników odżywczych potrzebnych roślinom. Dostarczają też glebie innych minerałów niezbędnych do zdrowego wzrostu.

Jest to forma materii organicznej

Humus jest formą materii organicznej, która powstaje w glebie, kiedy rozkłada się martwa materia roślinna lub zwierzęca. W wyniku działania bakterii, alg i innych organizmów na martwych roślinach i zwierzętach powstaje ta ciemna, organiczna substancja, która jest bogata w składniki odżywcze.

Dostarcza niezbędnego dla roślin azotu, fosforu i wapnia. Pomaga też poprawić strukturę gleby i wiąże zanieczyszczenia.

Gleba bogata w humus jest bardziej odporna na erozję i wypłukiwanie, a także ma lepszą zdolność zatrzymywania wody. Jest bardziej krucha i mniej zbita niż gleba piaszczysta, co poprawia dostęp korzeni roślin do składników odżywczych.

Gruntowa materia organiczna musi być dodawana w ilości równej tej, która jest naturalnie rozkładana, aby system obiegu składników odżywczych działał prawidłowo. Dzieje się tak dlatego, że materia organiczna uwalnia składniki odżywcze w formie dostępnej dla roślin, kiedy ulega rozkładowi.

Jest nawozem

Humus to rozłożone szczątki roślin, zwierząt i grzybów, które zostały rozłożone przez mikroorganizmy w glebie. Organizmy te rozkładają materię organiczną na mniejsze cząsteczki, które są łatwiejsze do wykorzystania przez rośliny.

Proces ten nazywamy humifikacją i zachodzi on powoli w ciągu kilkudziesięciu lat. Kiedy wrzucasz kompost do swojego ogrodu lub ogródka, tworzysz ciemną, kruchą substancję, która nadaje glebie grubą strukturę i poprawia jej zdolność zatrzymywania wilgoci oraz właściwości drenażowe.

Martwa materia w kompoście ulega rozkładowi i składa się z cząsteczek organicznych, takich jak skrobia, cukry, białka i aminokwasy. Ta materia organiczna jest rozkładana przez bakterie, grzyby i dżdżownice żyjące w glebie.

Jest środkiem użyźniającym glebę

Gdy materiały organiczne, takie jak martwe zwierzęta, gałązki, liście i warzywa, są rozkładane przez mikroorganizmy, niektóre większe cząsteczki pozostają. Cząsteczki te nazywane są humusem i stanowią źródło składników odżywczych dla roślin w glebie, a także zatrzymują wilgoć.

Ta materia organiczna jest również korzystna dla zdrowia gleby, ponieważ sprzyja rozwojowi mikroorganizmów i zapewnia im środowisko do pracy. Dodatek humusu poprawia strukturę, chłonność i dostępność składników odżywczych, a także reguluje pH gleby.

W glebach zbitych humus poprawia napowietrzenie i drenaż oraz sprzyja głębszemu rozwojowi korzeni. Przekłada się to na lepszą odporność na suszę i większą stabilność gleby. W glebach piaszczystych pomaga zatrzymywać wodę i zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania nawozów.

Zatrzymuje wodę

Humus jest formą materii organicznej, która powstaje naturalnie lub w wyniku kompostowania martwych roślin i zwierząt. Jest ciemną, bogatą substancją użyźniającą glebę, która zatrzymuje wodę i poprawia jej strukturę.

Składa się głównie z węgla, ale zawiera też azot i inne składniki odżywcze. Kiedy ulega rozkładowi, humus rozpada się na swoje składniki cząsteczkowe, które są następnie udostępniane roślinom.

W naturze humus tworzy się przez długi czas, czasem nawet przez kilka lat. Może powstawać w różnych warunkach, w tym w odpowiedniej temperaturze, wilgotności i napowietrzeniu.

W rolnictwie humus jest tracony w tempie około 1-2% rocznie w wyniku rozkładu biologicznego. Płodozmian, uprawa konserwująca i zarządzanie resztkami pożniwnymi mogą pomóc w utrzymaniu wysokiego poziomu humusu.

Następny artykuł

Nasiona magnolii jak sadzić?

Oceń artykuł: Co to jest próchnica i jak powstaje?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5