Jak długo żyje mrówka?

W zależności od gatunku, długość życia mrówki waha się od kilku dni do prawie trzech dekad. Długość życia mrówki zależy od jej roli w kolonii, a także od dostępności pożywienia i wody.

Mrówki z różnych kast – królowe, robotnice i żołnierze – mają bardzo różną długość życia. Na przykład mrówki robotnice mogą żyć do pięciu lat.

Mrówki robotnice

Mrówki robotnice są największymi członkami kolonii mrówek. Odpowiadają za ogólny stan zdrowia i utrzymanie kolonii oraz jej zasoby pokarmowe.

Jej zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie zasobów, budowanie gniazda i ochrona królowej. Niektóre mrówki robotnice mają również skrzydła i latają, aby kopulować i zakładać nowe gniazda. Ich cykl życiowy rozpoczyna się od jaj, z których wylęgają się i rozwijają mrówki.

Jej długość życia zależy od gatunku, płci i roli w kolonii. Królowa mrówek może żyć wiele lat.

Mrówki żołnierskie

Mrówki żołnierskie są większe od robotnic i mają potężne żuchwy, które służą do ochrony kolonii. Przenoszą też najcięższe ładunki ofiar do miejsca biwaku kolonii.

Średnia długość życia robotnicy lub żołnierza wynosi od 1 do 2 miesięcy, w zależności od czynników takich jak szczęście i dostępność zasobów. Jednak niektóre gatunki mrówek żyją nawet do 20 lat.

Aby przetrwać, mrówki muszą współpracować ze sobą jako kolonia. Robią to, krążąc, komunikując się i zostawiając wiadomości za pomocą feromonów.

Roją się również w ogromne oddziały, kiedy wyruszają na żer. Te kolumny mogą rozciągać się na 65 stóp szerokości i 320 stóp długości, wypłukując owady, które następnie zabijają.

Nowe badania opublikowane w Nature wykazały, że mrówki utrzymują proporcje żołnierzy do „pomniejszych” robotnic poprzez hamowanie wzrostu rudymentarnego dysku skrzydłowego w ich larwach. Dysk ten występuje tylko u niektórych mrówek i uważa się, że funkcjonuje jako miernik wielkości i siły potencjalnego żołnierza.

Mrówki królowe

Mrówki królowe są najważniejszymi mrówkami w kolonii mrówek. Są odpowiedzialne za produkcję potomstwa, które w końcu stanie się następnym pokoleniem mrówek.

Odpowiedzialne są również za czyszczenie gniazda i pilnowanie konfliktów między innymi mrówkami. Mogą być dość agresywne w obronie kolonii, ale głównie po to, by nie zginęły z rąk drapieżników, takich jak węże czy inne zwierzęta, które mogą je zaatakować.

Królowa składa jaja, które są zapłodnione lub niezapłodnione, w zależności od potrzeb kolonii. Z zapłodnionych jaj powstają samice mrówek robotnic, a z niezapłodnionych – samce.

Mrówki są jedynymi owadami, które mogą rozmnażać tak wiele potomstwa, nie tracąc przy tym długości życia. To skłoniło naukowców do zbadania, jak to robią. Odkryli, że jest w to zaangażowane białko w układzie pokarmowym mrówek, zwane insulinopodobnym peptydem 2 (ILP2).

System kastowy

Mrówki mają system kastowy, w którym zadania są podzielone między królową, robotnice i żołnierzy. Robotnice są odpowiedzialne za zbieranie pożywienia, opiekę nad larwami i dbanie o królową kolonii.

Mrówki są diploidalne, co oznacza, że mają dwa zestawy chromosomów od matki. Z drugiej strony, samce są haploidalne, co oznacza, że mają tylko jeden zestaw chromosomów od ojca.

Kasta mrówek jest określana przez połączenie natury i wychowania. Na przykład królowa ma ogromny wpływ na płeć swoich jaj i składanych przez nią larw.

Płeć mrówki może również wpływać na jej długość życia. Na przykład samce mrówek giną po zapłodnieniu królowej, podczas gdy samice żyją znacznie dłużej.

Oceń artykuł: Jak długo żyje mrówka?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5