Jak głęboko odkopać fundament?

Kiedy budujesz dom, jednym z najważniejszych pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć, jest to, jak głęboko wykopać fundament. Jest to ważna decyzja, ponieważ wpływa na całą konstrukcję.

Głębokość fundamentu zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju gleby i lokalizacji budynku. Ma też wpływ na Twój budżet.

Lokalizacja

Fundament powinien być wykopany na tyle głęboko, żeby konstrukcja nie przesuwała się z czasem. Robi się to, wykopując większe podstawy zwane stopami, które ustawia się na szczycie fundamentu.

Położenie stóp pomoże określić głębokość i szerokość fundamentu. Po wykopaniu fundamentu na odpowiednią głębokość, wyrównaj grunt i zagęść go tak, aby był mocno osadzony.

W przypadku stóp fundamentowych pasmowych i zbrojonych odpowiednia jest głębokość około 700 mm. Jeżeli grunt jest bardzo miękki, na przykład torf lub luźny, podmokły piasek, konieczne może być wykonanie fundamentu o głębokości co najmniej 1,5 m.

Podobnie w przypadku gruntów kurczliwych, takich jak glina, może być konieczne wykonanie głębszego fundamentu, jeżeli w pobliżu znajdują się drzewa. Dzieje się tak dlatego, że wilgoć w glebie może powodować rozszerzanie się i kurczenie, zwykle do głębokości 0,75 m.

Typ fundamentu

Przy budowie nowego domu bardzo ważny jest typ fundamentu, który jest najbardziej odpowiedni dla danego miejsca. Musi on być trwały i wystarczająco mocny, aby utrzymać obciążenie przez długi czas.

Przy wyborze właściwego fundamentu należy wziąć pod uwagę dwa czynniki: ciężar konstrukcji i pojemność gleby. Im cięższa konstrukcja, tym głębszy będzie musiał być fundament, aby ją zabezpieczyć.

Głębokość fundamentu powinna być ustalona w porozumieniu z inżynierami i firmami budowlanymi. Ważne jest, aby fundament był wystarczająco głęboki, aby grunt zatrzymywał wodę, zapobiegał osiadaniu i przenosił wszystkie obciążenia na stopy fundamentowe.

Sprzęt do kopania

Podczas kopania fundamentu można użyć wielu urządzeń do kopania. Są to ładowarki o sterowaniu burtowym, koparki do rowów, a nawet duże spychacze.

Te maszyny do kopania są zwykle używane do przenoszenia ziemi i wykonywania innych zadań związanych z zasypywaniem. Mogą być też używane do rozbijania skał i układania rur.

Przed wykopaniem fundamentu powinieneś sprawdzić, czy nie ma w nim podziemnych urządzeń i zidentyfikować ich lokalizację. Pozwoli to zaoszczędzić czas po zakończeniu pracy i umożliwi koparce wykonanie większej ilości pracy.

Przed wykonaniem wykopu powinieneś również sprawdzić glebę, aby określić jej stabilność. Zapobiegnie to zapadaniu się ziemi, co może być bardzo niebezpieczne dla pracowników.

Bezpieczeństwo

Niezależnie od tego, czy kopiesz fundamenty, czy oczyszczasz podwórko, aby zmieścić nowy garaż, przed rozpoczęciem prac należy podjąć kilka środków bezpieczeństwa. Po pierwsze, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów na swojej posesji powinieneś uzyskać pozwolenie od władz miasta lub powiatu.

Po drugie, przed rozpoczęciem kopania powinieneś mieć plan. Na przykład musisz zastanowić się, gdzie chcesz zrobić wykop i czy będziesz musiał zainstalować drenaż obwodowy.

Po trzecie, musisz rozważyć, z jakim rodzajem gleby masz do czynienia. Na przykład możesz znajdować się na obszarze bogatym w glinę. Może to oznaczać, że będziesz musiał kopać głębiej niż przeciętny budowniczy domu mieszkalnego.

Przy użyciu odpowiedniego sprzętu powinieneś być w stanie wykopać duży otwór bez zbędnego pocenia się. Nieprawidłowe postępowanie może spowodować kosztowne uszkodzenia budynku i Twojej kieszeni. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest upewnienie się, że zrobisz to dobrze za pierwszym razem.

Poprzedni artykuł

Jak zrobić futrynę do drzwi?

Następny artykuł

Masa KMB czy dysperbit?

Oceń artykuł: Jak głęboko odkopać fundament?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5