Jakie pH ma kompost?

Precyzyjne pH kompostu to bardzo ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę. Może wpływać na aktywność mikroorganizmów, dostępność składników odżywczych i ogólny proces rozkładu w kompostowniku.

Kompost ma zdolność pomagania w równoważeniu poziomów pH poprzez dostarczanie jonów naładowanych dodatnio i miejsc, do których jony mogą się przyczepić. Pomaga to zapobiegać nagłym zmianom pH, które mogą być szkodliwe dla roślin.

PH jest miarą kwasowości lub zasadowości

PH roztworu jest miarą stężenia jonów wodorowych. W skali od 0 do 14 wartość 7 jest obojętna, poniżej 7 – kwaśna, a powyżej 7 – zasadowa.

W kompoście początkowe kwaśne warunki sprzyjają grzybom nad bakteriami, które rozkładają ligninę i celulozę. Ostatecznie te kwasy organiczne zostają zneutralizowane i pH dojrzałego kompostu wzrasta do około 6-8.

Komposty będą się nieznacznie różnić w trakcie procesu składu tlenowego, ponieważ mikroorganizmy pracują w nich. Dzieje się tak dlatego, że w różnych miejscach pojemnika będą występować różne rodzaje aktywności mikroorganizmów i jeśli nie zostaną one wymieszane, zawartość może przechodzić przez wahania pH w trakcie rozkładu.

Podczas pomiaru pH kompostu będziesz potrzebował skalibrowanego miernika lub pasków testowych, które możesz zanurzyć w mieszance. Kolor miernika zmieni się, gdy pasek zostanie zwilżony mieszanką, a Ty możesz zapisać to jako pH kompostu.

Używanie tych testów może być przydatne przy określaniu, czy Twój kompost jest gotowy do użycia w ogrodzie. Ułatwia też określenie ilości wody potrzebnej roślinom, co pomoże Ci obliczyć, kiedy należy zacząć dodawać więcej wody.

Jest miarą aktywności mikrobiologicznej

Podczas kompostowania pH jest bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ dostarcza informacji o aktywności mikrobiologicznej. pH kompostu zmienia się podczas procesu rozkładu, zwłaszcza w początkowych etapach, kiedy powstają kwasy organiczne sprzyjające rozwojowi grzybów oraz rozkładowi celulozy i ligniny.

W miarę rozkładu kompost staje się bardziej neutralny, a poziom pH ma tendencję do zwiększania się w czasie. Jednak osiągnięcie tego etapu może zająć kilka miesięcy, dlatego ważne jest, aby monitorować poziom pH w regularnych odstępach czasu.

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie pH kompostu. Możesz to zrobić za pomocą miernika pH gleby lub pobierając próbki z różnych miejsc swojej pryzmy kompostowej.

Należy pamiętać, że wyniki tych testów będą się różnić, ponieważ temperatura pryzmy jest różna i nie jest ona jednorodna. Najlepiej jest przeprowadzić testy w kilku różnych miejscach w całej kupie, żeby uzyskać średni odczyt.

PH dojrzałego kompostu waha się między 6 a 8. Na początku może być nieco kwaśne, ale w miarę kompostowania stopniowo staje się bardziej neutralne. Dobrze jest też obserwować temperaturę stosu, ponieważ może się ona zmieniać w czasie i wpływać na szybkość procesu rozkładu mikrobiologicznego.

Jest miarą dostępności składników odżywczych

Precyzyjne pH kompostu jest dobrym wskaźnikiem jego dostępności. Fosfor jest jednym z trzech makroskładników potrzebnych roślinom (pozostałe dwa to azot i potas). Kiedy jest wprowadzony do gleby, może być wchłonięty przez korzenie roślin. Jeśli pH jest poza zakresem od 6 do 7,5, fosfor nie będzie mógł być wchłonięty.

Komposty można sprawdzić pod kątem dostępności składników odżywczych za pomocą wielu metod, w tym rutynowych badań gleby. Ogólnie rzecz biorąc, przed pobraniem próbek składników odżywczych kompost powinien dojrzewać przez 6 do 12 miesięcy, co pozwoli na wyrównanie się składników odżywczych kompostu z glebą.

Inną metodą badania dostępności składników odżywczych jest pomiar pH wody dodanej do kompostu. Można to zrobić dodając znaną ilość wody do próbki i określając pH lub przewodność elektryczną (EC) mieszaniny.

Do tego celu służą niektóre przyrządy laboratoryjne. Niektóre z nich są bardziej czułe niż inne i mogą być również używane do badania wilgotności kompostu lub zawartości suchej masy.

Pomiaru pH kompostu można dokonać za pomocą kalibrowanego miernika lub papieru i paska pH. Standardowy protokół polega na odczytywaniu pH w wysuszonych w piecu próbkach, które zostały odtworzone w wodzie destylowanej. Jest to preferowane, ponieważ uwzględnia początkową zawartość wilgoci w kompoście.

Poprzedni artykuł

Cebule begonii jak sądzić?

Oceń artykuł: Jakie pH ma kompost?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5