Jakie rośliny?

Jakie rośliny masz w swoim ogrodzie? Być może zastanawiasz się, jakie kwiaty lub krzewy są dobre dla twojego podwórka.

Jest wiele różnych rodzajów roślin, które dobrze się czują w różnych warunkach wzrostu i jakości gleby. Niektóre lubią słońce i dobrze się rozwijają w pełnym słońcu, podczas gdy inne tolerują częściowy cień, a nawet suszę.

Korzenie

Korzenie to część rośliny, która przytwierdza ją do ziemi lub innej podpory. Pomagają wchłaniać wodę i składniki odżywcze z gleby, dzięki czemu roślina rośnie.

Działają też jak kotwica i rozprowadzają składniki odżywcze po całej roślinie, pomagając jej się rozwijać. Mogą też magazynować składniki odżywcze do późniejszego wykorzystania.

Korzenie są zwykle podziemne i występują w dwóch różnych rodzajach: korzenie palowe i włókniste. Korzenie włókniste zwykle mniej się rozgałęziają i mają drobniejszy system korzeniowy niż korzenie palowe.

Liście

Liście są główną częścią rośliny, która wytwarza dla niej pokarm w procesie fotosyntezy. Są też ważnym organem ograniczającym utratę wody przez transpirację i regulującym wymianę gazową.

List składa się z tkanki naczyniowej (tkanki, które transportują wodę i minerały do rośliny) oraz tkanek nienaczyniowych. Te tkanki to mezofil, tkanka fotosyntetyczna, epiderma i komórki miąższu.

Mezofil zawiera chlorofil, chloroplasty, które absorbują energię świetlną ze słońca w celu przeprowadzenia fotosyntezy. Jego zewnętrzna powierzchnia jest pokryta woskową kutykulą, która zapobiega utracie wody. Stomata to otwory w epidermie, które umożliwiają wymianę gazów między liściem a otoczeniem. Pory te są otoczone komórkami ochronnymi, które regulują ich otwieranie i zamykanie.

Kwiaty

Kwiaty to ważne części roślin, które wytwarzają nasiona i pomagają roślinom rozmnażać się. Produkują również nektar, który może przyciągnąć wiele rodzajów owadów i innych stworzeń do zapylenia kwiatu.

Aby powstał kwiat, roślina potrzebuje światła słonecznego, wody i minerałów w glebie. Te elementy dostarczają energii potrzebnej do fotosyntezy, która zamienia cukier w tlen i dwutlenek węgla poprzez połączenie chlorofilu, zielonego pigmentu.

Kwiat składa się z kilku różnych części, takich jak działki, płatki, pręciki i słupki. Kwiat posiadający wszystkie te części nazywany jest doskonałym lub obupłciowym; brak jednej lub więcej z tych części czyni go niekompletnym.

Kwiat

Kwiat to okrywa nasienna wyrastająca z dojrzałych jajników roślin. Są ważne, ponieważ pomagają chronić nasiona i rozprowadzać je w całym cyklu życiowym rośliny.

Niektóre owoce, zwane owocami prostymi, rozwijają się z pojedynczej komórki jajowej jednego kwiatu; inne są owocami zbiorczymi, które rozwijają się z wielu komórek jajowych tego samego kwiatu. Powstały owoc jest często bardzo duży i ma wiele małych nasion.

Zewnętrzna warstwa owocu to egzokarp (jak skórka), a środkowa to mezokarp. Te części są często twarde, a czasem błoniaste; najbardziej wewnętrzną warstwą jest endokarp, który otacza nasionko lub jamkę.

Nasiona

Nasiona są formą reprodukcji dla wielu roślin. Niektóre rośliny (progymnospermy) rozmnażają się z zarodników, podczas gdy inne (spermatofity), takie jak drzewa i trawy, kiełkują z nasion.

Większość nasion zawiera zarodek, komorę na metabolity magazynujące i płaszcz ochronny. Zarodek stanowi źródło pożywienia dla rośliny i pomaga jej rozwinąć się w siewkę, gdy rośnie w idealnych warunkach.

Nasiona są bardzo ważną częścią cyklu życia rośliny. Są niezbędne dla przetrwania wielu gatunków. Odgrywają też ważną rolę w produkcji rolnej.

Poprzedni artykuł

Jak wygląda trawa?

Oceń artykuł: Jakie rośliny?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5