Wykop szerokoprzestrzenny – jak wykonać?

Wykopy szerokoprzestrzenne wymagają dostępu do więcej niż jednego miejsca na placu budowy. Może to być pomocne przy dużych projektach, takich jak nowa piwnica lub dobudówka budynku.

Kopanie wiąże się również z wieloma problemami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Mogą stanowić zagrożenie dla zamkniętej przestrzeni, w tym dla gazów palnych lub wybuchowych, obecności substancji toksycznych i niedoboru tlenu.

Proces

Proces kopania obejmuje użycie różnego sprzętu i technik do wydobywania ziemi, skał i innych materiałów. Pomaga też budować mocne fundamenty pod budynki, drogi, mosty i inne projekty budowlane.

Metoda kopania zależy od geologii terenu, np. pagórkowatości, nizinności, wilgotności, suchości, kwasowości itd. Stratygrafia (badanie warstw gleby) jest ważną częścią wszystkich wykopalisk, a szczególnie przydatną przy wykopach pionowych.

Metoda wykopaliskowa zależy też od pytań badawczych, jakie archeolog postawił sobie w projekcie. Często badacz pobiera próbki z różnych stanowisk, stosując różne metody próbkowania, aby zebrać dane potrzebne do odpowiedzi na pytania badawcze.

Sprzęt

Wykopaliska szerokoprzestrzenne wymagają innego rodzaju sprzętu niż tradycyjne kopanie, które zwykle stosuje się w wąskich wykopach. Do tego typu prac będziesz potrzebował różnych maszyn, w tym koparek, równiarek, koparko-ładowarek i ładowarek gąsienicowych.

Maszyny te mają różne cechy i możliwości, więc wybierz odpowiednią do danego zadania. Na przykład ładowarka gąsienicowa wygląda jak koparka, ale jest bardziej przydatna do przenoszenia materiałów poza miejsce pracy niż do kopania.

Kolejną maszyną, której będziesz potrzebował do wykopów na dużej przestrzeni, jest pogłębiarka. Pogłębianie to sposób na usuwanie osadów z wody, co pomaga ograniczyć powodzie.

Pogłębiarki można również używać do usuwania podziemnych urządzeń, takich jak kable lub światłowody, bezpiecznie i bez uszkadzania korzeni drzew. To świetna alternatywa dla tradycyjnych metod kopania, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko uszkodzenia lub zanieczyszczenia.

Środki bezpieczeństwa

Wykopy szerokoprzestrzenne to potencjalnie niebezpieczna czynność. Dlatego pracownicy muszą podjąć szereg środków bezpieczeństwa i przestrzegać najlepszych praktyk.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac kompetentna osoba powinna przeprowadzić odpowiednie badania i analizę warunków glebowych. Rodzaj gleby może znacząco wpłynąć na ryzyko zapadnięcia się gruntu i uszkodzenia przodka lub stosu urobku.

Systemy ochronne powinny być zaprojektowane i zainstalowane tak, aby przenosiły dodatkowe obciążenia – na przykład ciśnienie wód gruntowych, warunki nasyconej gleby lub nasyconego urobku – tak, aby przodek nie uległ zapadnięciu. Urządzenia mechaniczne, pojazdy lub urobek nie powinny być umieszczane w strefie wpływu plus 1 m od wykopu, chyba że specjalny projekt wykaże, że mogą one wytrzymać obciążenie narzutowe.

Wykop musi być sprawdzany codziennie i po każdym zdarzeniu, które może wpłynąć na jego stabilność, takim jak ulewny deszcz. Ponadto musi być odpowiednio zasypany lub ogrodzony, aby zapobiec rozlaniu się wody.

Koszt

Koszt wykopów szerokoprzestrzennych zależy od ilości terenu, który trzeba oczyścić. Może to być usunięcie drzew, przygotowanie gruntu pod betonowy podjazd lub patio, usunięcie skał i innego gruzu.

Koszt prac związanych z oczyszczaniem wynosi od 40 do 100 dolarów za jard sześcienny, w zależności od stopnia trudności. Zależy to także od tego, jak daleko trzeba przenieść ziemię.

Utworzenie równej powierzchni do ułożenia kostki brukowej lub wylania betonu kosztuje od 1 000 do 2 500 USD. Jest to bardzo ważny etap każdego projektu budowlanego.

Wykonanie wykopu pod rurociągi to kolejna popularna praca, w której wykorzystuje się wykopy, zwłaszcza jeśli teren jest trudno dostępny lub ma skaliste podłoże. Cena wykonania wykopu może wynosić nawet 6 000 USD.

Oceń artykuł: Wykop szerokoprzestrzenny – jak wykonać?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5