Jak wytyczyć ławy fundamentowe?

Stopy to część fundamentu, która faktycznie styka się z gruntem i przenosi na niego obciążenia. Zapobiega to wyboczeniu i osiadaniu konstrukcji.

Rozmiar stóp zależy od nośności gruntu (patrz Tabela 1). Ciężkie domy na słabych glebach wymagają szerokich stóp o głębokości 2 stóp lub większej.

Lokalizacja

Stopy są ważne dla fundamentu, ponieważ przenoszą obciążenia z domu na górze na glebę poniżej. Rozkłada to obciążenia i zapobiega zapadaniu się lub wyboczeniu fundamentu.

Pomagają one również utrzymać wysokie budynki w prawidłowej pozycji. Są szczególnie ważne na obszarach o miękkich glebach lub wysokim poziomie wód gruntowych, co może prowadzić do osiadania, zapadania się sufitów i podłóg oraz przecieków dachowych.

Jest wiele rodzajów stóp fundamentowych, a każdy z nich sprawdza się w określonych warunkach. Są to stopy indywidualne, stopy łączone oraz stopy pasmowe lub ciągłe (Rysunek 9).

Rozmiar stopy fundamentowej zależy od rodzaju gruntu znajdującego się pod nią. Na przykład, jeśli fundament jest na glinie, musi być znacznie większy niż w przypadku skały macierzystej.

Podstawa to kawałek betonu, prętów zbrojeniowych lub muru, który mocuje się do ziemi i podtrzymuje fundament. Pomaga również rozłożyć obciążenia na większą powierzchnię.

Głębokość

Podstawy to fundamenty, które zapewniają wsparcie dla ścian i konstrukcji budynku. Działają jako podstawa, która utrzymuje cały ciężar konstrukcji i muszą być wystarczająco głębokie, aby utrzymać ciężar betonu, cegieł i innych elementów konstrukcyjnych dodawanych później.

W zależności od rodzaju budowanego budynku istnieje kilka rodzajów fundamentów. Są to fundamenty izolowane, łączone, ciągłe, pasmowe, taśmowe i palowe.

Istnieje również wiele unikalnych warunków gruntowych, które mogą wpłynąć na głębokość stóp fundamentowych. Warunki te obejmują poziom wód gruntowych w danym miejscu, zawartość wilgoci w glebie oraz stopień zagęszczenia i gęstość uzupełnianego materiału.

Głębokość stóp fundamentowych powinna być określona przez profesjonalnego inżyniera na podstawie połączenia ciężaru twojej konstrukcji i nośności gruntu. Ważne jest, aby upewnić się, że stawiasz fundamenty na twardym, niezakłóconym gruncie.

Materiał

Stopy fundamentowe są częścią konstrukcji, która bezpiecznie przenosi obciążenia z górnych elementów budynku na grunt pod nim. Mogą to być pojedyncze lub izolowane stopy rozstawne, które przenoszą ciężar pojedynczego słupa lub kolumny, lub też stopy zespolone, które dzielą ciężar dwóch słupów lub kolumn znajdujących się na tyle blisko, że uzasadniają zastosowanie wspólnej podstawy.

Są one często wykonywane z cegły, muru lub betonu. Szerokość stóp fundamentowych zależy od nośności gruntu i obciążeń, które będą przenoszone przez materiał, na którym są osadzone.

Jeśli podczas układania stóp fundamentowych napotkasz miękkie miejsca w gruncie, najlepszym rozwiązaniem jest poszerzenie ich w miarę potrzeb. Na przykład, jeśli masz stopę o średnicy 16 cali, poszerz ją do 32 cali.

Powierzchnia

Stopy fundamentowe służą dwóm celom: rozłożeniu obciążenia na dużej powierzchni i zabezpieczeniu budynku przed osiadaniem. Stanowią pierwszą część konstrukcji i powinny być zaprojektowane przez profesjonalistę.

Jeśli gleba na twojej działce jest miękka i podatna na osiadanie, ważne jest, aby sprawdzić nośność materiału, z którym pracujesz. W tym miejscu z pomocą przychodzi inżynier budowlany.

Nośność gleby jest związana z jej gęstością i zdolnością do zatrzymywania wody. Gleba, która jest sucha, piaszczysta i dobrze zdrenowana, może być często przerabiana przy użyciu piasku lub żwiru, aby zwiększyć jej nośność.

Jeśli jednak gleba jest bardzo miękka lub ma problem z nośnością, będziesz musiał poszerzyć stopę fundamentową, aby uzyskać dobrą nośność na istniejącym gruncie. Możesz też wykopać miękką glebę i zastąpić ją zagęszczonym żwirem lub betonem o niskiej wytrzymałości, zwanym „chudym wypełnieniem”

Oceń artykuł: Jak wytyczyć ławy fundamentowe?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5