Koparka do fundamentów – kiedy użyć?

Kopiąc fundamenty, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Należą do nich: rodzaj gleby, z którą masz do czynienia, oraz to, ile nadmiaru ziemi trzeba usunąć, zanim rozpocznie się kopanie.

Może się to różnić w zależności od wielkości działki. Na przykład możesz potrzebować większej koparki, jeśli kopiesz na dużej działce z dużą ilością stromych zboczy lub wąskich wejść.

Wykopanie otworu

Wykopanie otworu to podstawowe zadanie budowlane, które wymaga użycia narzędzi i maszyn. Używany sprzęt zależy od skali projektu, głębokości wykopu i powierzchni terenu, który ma być pokryty.

Działkę możesz wykopać ręcznie łopatą lub użyć koparki. Zaletą tej ostatniej jest możliwość wykonania otworów o różnej głębokości i szerokości.

W przypadku pochyłego terenu warto zaznaczyć dno otworu za pomocą palika i poziomicy sznurkowej, co pomoże Ci zmierzyć, jak głęboko musisz kopać. Powinieneś też upewnić się, że kopiesz w linii prostej do docelowego fundamentu i nie kopiesz pod kątem do ściany fundamentowej, co mogłoby ją osłabić.

Ważne jest, aby zadzwonić pod numer 811 trzy lub cztery dni przed rozpoczęciem kopania, aby można było oznaczyć linie energetyczne i abyś nie przeciął linii energetycznej lub innej zakopanej linii podziemnej. Mogłoby to spowodować śmierć lub zniszczenie mienia.

Kopanie fundamentów

Kopanie fundamentów jest ważną częścią budowy fundamentów. Można to zrobić ręcznie lub przy użyciu koparki, w zależności od potrzeb projektu.

Przed przystąpieniem do kopania fundamentów należy oczyścić teren z gruzu i korzeni. Dzięki temu wykop będzie udany i nie pojawią się żadne nieprzewidziane problemy w dalszej części projektu.

Kiedy koparka zaczyna kopać, zazwyczaj umieszcza paliki wzdłuż ścian wykopu. Dzięki nim ekipa będzie mogła przez cały czas sprawdzać głębokość i upewnić się, że nie wchodzi zbyt głęboko w glebę.

Wylewanie stóp

Jednym z najważniejszych etapów budowy fundamentów jest wylewanie betonowych stóp. Są one wylewane w wykopanych rowach i stanowią podstawę dla ścian domu.

Ważne jest, aby mieć solidne stopy, ponieważ zapobiegają one osiadaniu fundamentów i pozwalają na prawidłowe umieszczenie prętów zbrojeniowych. Ważne jest też, aby wybrać odpowiedni typ fundamentu do gleby, w której będzie wylewany.

Praktycznie rzecz biorąc, stopy wykonuje się na dobrej glebie o dużej nośności. Jednak nie zawsze tak jest.

Gdy nośność gruntu jest niska, często dochodzi do pęknięć i osiadania fundamentów. Najlepszym sposobem uniknięcia problemów jest zatrudnienie eksperta, który może zbadać glebę i zaproponować solidne, dobrze wykonane stopy fundamentowe dla twojego budynku.

Podstawa fundamentowa jest zwykle wylewana w dwóch fazach. Pierwszy dotyczy samego fundamentu, a drugi ściany fundamentowej (z prętami zbrojeniowymi).

Wykończenie stóp

Po wykopaniu otworu fundamentowego musisz przystąpić do wykończenia stóp. Jest to zadanie, które możesz wykonać samodzielnie lub zatrudnić koparkę, która wykona je szybciej i sprawniej.

Proces kopania stóp fundamentowych wymaga dużej dbałości o szczegóły, aby upewnić się, że są one wystarczająco głębokie i równe, co pozwoli na prawidłowe umieszczenie fundamentów. Jeżeli fundamenty nie są wystarczająco głębokie, mogą pęknąć lub złamać się.

Solidny fundament musi być wykopany na głębokości uwzględniającej poziom wód gruntowych w okolicy. Jeśli poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, to może być konieczne zastosowanie grubszego i mocniejszego betonu, aby mógł utrzymać obciążenie.

W dodatku powinieneś usunąć wszelkie korzenie wyrastające z ziemi lub pniaki drzew w pobliżu miejsca, w którym będą wylewane stopy. Dzięki temu korzenie nie będą owijać się wokół betonu i nie uszkodzą go.

Oceń artykuł: Koparka do fundamentów – kiedy użyć?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5